Tijd voor verandering

De coronacrisis vraagt om een nieuwe inrichting van de Nederlandse samenleving. Economen van RaboResearch voerden scenario-analyses uit en kwamen op deze vier scenario’s. We staan voor keuzes die een langdurige impact op de samenleving zullen hebben. Hoe gaan we onze maatschappij opnieuw vormgeven, nu we moeten beginnen bij dit nieuwe nulpunt? Lees meer over deze studie op economie.rabobank.com

illustraties Jorris Verboon, animaties Jasper Verboon