natura 2000

De natura2000 gebieden hebben het zwaar. Met de neerslag van stikstof en de recreatie in deze gebieden zorgt voor extra
druk op de natuur. Gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met terreinbeheerders helpt.

klant: Provincie Noord-Holland
illustraties: Jorris.nl
Jet de Nies
audio: Henk van Lith