Brede welvaart indicator

welvaart is niet alleen in geld uit te drukken.
RaboResearch heeft samen met de Universiteit Utrecht hier een onderzoek naar gedaan.

illustraties Jorris,
audio Henk van Lith